Jig Circle /1-2-3 dansen

 
 

Dette er ein dans som passar til mange ulike aldersgrupper , og er fin sidan ein ikkje treng å dansa saman med nokon. Den er òg fin som startdans dersom du har ei ny gruppe.

Vi viser fyrst ein versjon der alle gjer det same. Etterpå deler vi oss opp i kanon. 
Når vi skal gjera dette i kanon må me fyrst dela inn i 1-2-3,  derav kallenamnet 1-2-3-dansen. 

 Denne dansen er ei fin til å øva seg på timing med musikken.  Jig circle kjem opphavleg frå Skottland, men vert brukt mykje her i landet og. 

Dansarane er frå Fjelli Ungdomslag.

Regi: Halldis Folkedal
Foto: Jørn Nyseth Ranum
B-foto: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Anders Øvergaard
Instruktørar i Fjelli Ungdomslag: Arne M. Sølvberg og Asbjørg Hustveit Sølvberg
Musikk: Arne M. Sølvberg