Folkedans for og med barn og unge

Folkepedia er samansett av «folke» som viser til folkedans/folkemusikk, «ped» som viser til pedagogikk, eller «pedia» som viser til Wikipedia. Dette er eit førprosjekt for og med barn og unge der me lagar opplæringsfilmar innanfor folkedans.

 

 .

nordlandspols + stivheks

I denne filmen får me sjå ungdomar frå Bodø dansa Nordlandspols og visa oss tre motiv frå polsen som kan brukast i stiv heks. I tillegg lovar me nydeleg natur og junisol. 

HALLINGTERNING

Hallingterning er ein leiken måte å læra seg motiv eller rørsler i ein dans på. I denne filmen har me valt ut 6 rørsler henta frå halling. Du kan sjølvsagt velja andre hallingrørsler eller rørsler frå andre dansar om du heller vil det. Frå folkedansen kan du til dømes ta utgangspunkt i motiv frå springar der du gjer motiva to og to over golvet, eller kanskje rilmotiv? Du kan òg ha ulike dansar på kvar terningside, td springar, polka, reinlender, ril, halling og parhalling.

skotsk ril (rekkeril)

Denne rilen har mange namn. Nokon kallar den skotsk ril, andre Virginia ril eller bananskrellaren. Uansett, artig er den!

L1003027.jpg

parhalling

Mange har nok høyrt om dansen halling, men visste du at du óg kan dansa halling to og to? Dette kallar me for parhalling, ein dans som liknar på dansar som gangar og bonde. Fellestrekket med desse dansane er at du kan gå-dansa dei sidan musikken er i totakt og at det finst ein del like motiv.

SPRINGAR FRÅ NORDRE SUNNMØRE

Springar høyrer til den eldste dansefamilien her i landet, bygdedansen. I same familie finn du td. halling, pols, gangar og parhalling. På same måte som me har dialektar når me snakkar, så har me dialektar i bygdedansen. I denne filmen viser dansarar frå Hellesylt og Sykkylven deg motiv som du finn i springaren frå Nordre Sunnmøre.
 

den gjerrige mannen (song)

Ein song om ein veldig gjerrig mann.

 

RØRSLELOTTO

Lotto er det spelet der det er om å gjera å få to like av noko. Her gjer me det same med rørsler henta frå halling. Du kan sjølvsagt velja rørsler frå andre dansar om du vil. Ei fin øving for å laga, repetera og kjenna att rørsler. 
 

DET STÅR EIN FRIAR UTI GARDEN

Det står ein friar uti garden er ein songdans

Her kan du dela ringen inn i 1-arar og 2-arar, eller etter kjønn om ein føretrekk det. På verset går dansarane i ring, medan ein på refrenget byter plass 4 gonger. Ein kan gjera det slik at 1-arane byter plass fyrst osb. På siste refrenget går dansarane inn mot midten i stadenfor å byta plass.

 

 

per sjuspring (songleik)

Per sjuspring er ein songleik. Her viser me korleis du kan bruka den i klasserommet!

 

STREKKBUKSEPOLKA

Her kjem ein polka som du kan strekkja deg etter! Denne dansen er kjend under mange namn, av dei mest vanlege er nok strekkbuksepolka, lettisk polka (lettispolka) eller berre polka! Denne dansen kom til oss på 70-talet og sidan den tid har den vore mykje brukt på dansegolvet, og i gymtimane på skulen.  


 

valsestolleiken

Dette er ein variant av den kanskje meir kjende musestolleiken. Her brukar me valserytmen som utgangspunkt for stolleik. 

DOBBEL REINLENDER

Reinlender er ein velkjend dans for mange. I dobbel reinlender dansar me fire og fire saman, det går óg an å dansa tre og tre. Dette er ein fin måte å dansa reinlender på i starten sidan ei slepp å dansa rundsnu rundt.

 

tannfeens hevn (song)

Her kjem ein song om tenner, tannfeen og pengar!


 


 

har vel du sett (SONGLEIK)

Har du høyrt om ein syklande, elegant elefant?Om du ikkje har det så passar det bra med denne songleiken!
 

Gilleråsen

Gilleråsen er ein dans frå Gjemnes på Nordmøre.  Når du dansar den så ser det ut som ei bølgje! 


                                  

Pirresnutt Folkepedia

Pirresnutt er det norske ordet for teaser.  Her er pirresnutten for Folkepedia! 
 

 

stjernepolka

I denne forenkla utgåva av stjernepolkaen går me på rekkjer, dansar fritt med galoppsteg og leikar ninja!

 

TRETUR FRÅ HORNINDAL

Denne dansen er fin når ein skal læra seg å gå i åttetal! I tillegg er dansen enkel i forma noko som gjer den lett tilgjengeleg for dei fleste. 

Skjematisk sett går dansen fyrst i ring på 16 gåsteg. Når musikken snur skal dansarane óg snu slik at dei går 16 gåsteg andre vegen. I åttetalet går ein 32 gåsteg.

 

valsesisten

Her får du oppfylt draumen din om å vera både elefant og sommarfugl i valsesisten!
 

HALLINGMOTIV

Halling, eller laus, er ein av dei mest kjende tradisjonsdansane i landet. I denne filmen viser dansarar frå Oslo nokre motiv som ein kan gjera i halling. 


 

Du e henta (koreografi)

Du e henta er ein koreografi som passar til ulike målgrupper laga med inspirasjon frå ulike dansar. Musikken og koreografinamnet har me lånt frå Hekla Stålstrenga


 

L1003400.JPG

RIL

Noreg har mange riltradisjonar. I denne filmen viser me grunnform i ril, måtar du kan improvisera i ril på og korleis du kan læra deg å gå i kjede. 

IRSK POLKA

Irsk polka er ein dans i sirkel. Om du ikkje har dansa som ein vindaugsviskar med kompisen din endå så får du sjansen i denne dansen!