Det står ein friar uti garden

 
 

Det står ein friar uti garden

Det står ein friar uti garden er ein songdans. 

Her kan du dela ringen inn i 1-arar og 2-arar, eller etter kjønn om ein føretrekk det. På verset går dansarane i ring, medan ein på refrenget byter plass 4 gonger. Ein kan gjera det slik at 1-arane byter plass fyrst osb. På siste refrenget går dansarane inn mot midten i stadenfor å byta plass.

Songdansen kom til på starten av 1900-talet og tok mykje utgangspunkt i formidling av folkeleg songmateriale. Inspirasjonen kom frå den levande songdanstradisjonen på Færøyane, og særleg formidlinga av balladar var viktig. 

 

Takk til dansarar og instruktørar frå Hellesylt Ungdomslag!

Produsent, pedagog og regi: Halldis Folkedal/Noregs Ungdomslag

Fotograf og regi: Jørn Nyseth Ranum

Pedagog og regi: Anna Liv S. Gjendem

B-fotograf: Lukasz Zamaro 

Lyd: Håvard Halden Sethre

Klipp: Nicolai C. Stigar