Hallingspringar

 

Springar høyrer til danseslekta bygdedans, og er av dei eldste pardansane i landet. Hallingspringaren er den regionale varianten her i Hallingdal, som igjen har lokale variantar og individuelle variasjonar. Det er du som lagar din eigen dans innanfor tradisjonen og i dag skal me visa dykk korleis me pleier å dansa springar. 

Dansarane er frå Hugnad Ungdomslag på Torpo i Ål kommune.

Regi: Halldis Folkedal
Foto: Jørn Nyseth Ranum
B-foto: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Nicolai C. Stigar

Musikk: Sjur Borge

Instruktørar i Hugnad Ungdomslag: Martin Myhr og Gunnlaug Lien Myhr.

Filmane er støtta av LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og RFF - Rådet for folkemusikk og folkedans.