Den korte valsen

 

Musikarane: Spelsauene frå Svartskog spelemannslag

Musikk: Den korte valsen, av Christian Mærli frå Enebakk.

Om musikken: I Enebakk budde det ein bygdespelemann som heite Christian Mærli (Krestjan Meli). Han var fødd i 1881 og vart 88 år gamal. Han spelte inn fleire av danseslåttane som han kunne på lydband så difor veit me litt om kva folk dansa på bygda. Han spelte både reinlender, galopp, masurka, springdans og halling.

HER KAN DU LASTE NED NOTAR TIL den korte valsen (TRYKK PÅ NAMNET FOR Å LASTE NED):


Regi: Halldis Folkedal 
Foto: Jørn Nyseth Ranum 
B-foto: Lukasz Zamaro 
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Anders Øvergaard
Musikkansvarleg: Akershus og Østfold Musikkråd
Filmstad: Linderud gård

Filmen er støtta av: LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og BLS - Bygdelagssamskipnaden i Oslo. Prosjektet er eit samarbeid med Småleik (www.småleik.no).