Barnereinlender

 
 

Fram - til sida - bak og saman ... Reinlendar er ein av dei vanlegaste runddansane i norsk folkedanstradisjon og er ein naturleg start i folkedansopplæringa. Dansen har individuelle forskjellar frå bygd til bygd, og her er ein variant barne - og ungdosmringen i Tårnstad Leikarring dansar.

Dei dansar ved Steinkirka på Evenestangen. Steinkirka vart opna i 1995 og var Evenes kommune sitt bidrag til Skulpturlandskap Nordland.

Regi: Halldis Folkedal
Foto: Jørn Nyseth Ranum
B-foto: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Anders Øvergaard
Musikk: Mikal Lundemo
Instruktør i Tårstad Leikarring: Birgitte Rørvik Bruun.

Filmane er støtta av: LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, HATS - Hålogaland Amatørteaterselskap og RFF - Rådet for folkemusikk og folkedans.