Grunnform i ril

Noreg har mange riltradisjonar. I denne filmen viser me grunnform i ril, måtar du kan improvisera i ril på og korleis du kan læra deg å gå i kjede. På Folkepedia vil det koma mange tradisjonelle rilar etterkvart. 

Takk til dansarar frå Norsk folkemuseums dansegruppe, BULder og brak/BUL Oslo og BUL Sarpsborg!

Produsent og regi: Halldis Folkedal/Noregs Ungdomslag

Fotograf og regi: Jørn Nyseth Ranum

Pedagog, regi og musikar: Vegar Vårdal

Pedagog og regi: Trine Sjølyst

B-fotograf: Lukasz Zamaro 

Lyd: Håvard Halden Sethre

Klipp:  Nicolai C. Stigar

GRUNNFORM MED GÅSTEG

GRUNNFORM MED RILSTEG

MOTIV I FRILEIKEN

MOTIV I FRILEIKEN

MOTIV I FRILEIKEN

MOTIV I FRILEIKEN

MOTIV I FRILEIKEN

DØME PÅ KORLEIS DU KAN BRUKA FRIMOTIVA SOM IMPROVISASJON (MED VANLEG KJEDE)

LÆR Å GÅ I KJEDE