Nordlandspols + stiv heks

 

 


Nordlandspols høyrer til dansefamilien som heiter bygdedans og det er dei eldste dansane me har her i landet. Nordlandspols er kjenneteikna av full fart og moro! For å gjera denne enklare i innlæringsfasen har me valt ut tre motiv som kan brukast i danseleiken stiv heks. Om det er vanskeleg å forstå stega i polsen, så kan du bruka berre springsteg.

Takk til dansarar frå Ungdomsringen Salten og BUL Bodø. 

Prosjektleiar, pedagog og regi: Halldis Folkedal/Noregs Ungdomslag
Fotograf og regi: Jørn Nyseth Ranum
Pedagogar Bodø: Anette Figenschou og Siri Strige
B-fotograf: Nils Eilif Bremdal
Klipp: Anders Øvergaard