Rørslelotto

Lotto er det spelet der det er om å gjera å få to like av noko. Her gjer me det same med rørsler henta frå halling. Du kan sjølvsagt velja rørsler frå andre dansar om du vil. Ei fin øving for å laga, repetera og kjenna att rørsler. 

Takk til dansarar frå Norsk folkemuseums dansegruppe og BULder og brak/BUL Oslo. 

Produsent,  og regi: Halldis Folkedal/Noregs Ungdomslag

Fotograf og regi: Jørn Nyseth Ranum

Pedagog og regi: Trine Sjølyst

B-fotograf: Lukasz Zamaro 

Lyd: Håvard Halden Sethre

Klipp:  Nicolai C. Stigar