Ril frå Dønna

 
 

 

Dønna er ein øykommune på Helgeland i Nordland. Denne dansen var det Egil Bakka som oppdaga på Dønna på 1970-talet. Han skreiv ned dansen etter Ingrid Hansen som hugsa at mor hennar hadde dansa han. Dansen finn du og i "Dansetradisjonar frå Nordland og Troms" (1984).

Dansarane er frå Tårstad Leikarring i Evenes kommune.

Regi: Halldis Folkedal
Foto: Jørn Nyseth Ranum
B-foto: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Anders Øvergaard
Musikk: Mikal Lundemo
Instruktør i Tårstad Leikarring: Birgitte Rørvik Bruun.

Filmane er støtta av: LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, HATS - Hålogaland Amatørteaterselskap og RFF - Rådet for folkemusikk og folkedans.