Intervju med Martin Myhr og Gunnlaug Lien Myhr


Regi: Halldis Folkedal
Foto: Jørn Nyseth Ranum
B-foto: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Nicolai C. Stigar

Filmane er støtta av LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og RFF - Rådet for folkemusikk og folkedans.